3.- Rész - Magyarság és a- Spiritizmus. | Önmegvalósítás.hu

3.- Rész - Magyarság és a- Spiritizmus.

2010. december 07. kedd, 14:02 | karma tsering

A Magyar korona.jpg

Mit mond a szellemtan a rasszismusról? Érzékeny pont, a Magyarság és, a Cigányság, kérdése? Miért is haldokik, ma a Magyarság? Higgyétek el legkevésbé sem politizálni akartam! Viszont ezek olyannyira égető, és egyben érzékeny, kérdések, hogy nem lehet, melletük szó nélkül elmenni! igen becsukhatjuk a szemünket, homokba dughatjuk a fejünket! -vagy legegyszerűbb szőnyeg alá söpörni mindezen kérdéseket, a probléma, akkor is csak, megoldatlan probléma marad! A raszszizmus nem csak, itthoni, hanem a, Világnak, is az álltalános problémája, egyben! Röviden kifejtem miért, is nem érdemes, vagy szabad raszszistának lenni! Higgyétek el nem éri meg! A Második Világháborúban, a nácik módszeresen irtották a Zsidókat, Cigányokat, Melegeket, és akit tudtak, bármilyen indokkal likvidáltak! Förtelmes tetteket, és kínzásokat hajtottak végre!- saját embertásaikon! Mindegy, nem akarok ebbe belemenni. Az akkori rendszer, képes volt velük elhitetni, és meggyőzni, magát a Német népet, hogy helyes az, amit csinálnak, helyes, és jó célból teszik, mindezt! Mindezzel óriási negatív karmát halmoztak fel, több jövőbeli- életen keresztűl! Térjünk vissza a Magyarsághoz, -nekem és mindannyiunknak szerintem, nagyon sok, kedves, jóindulatú, és tanult, cigány ismerőse van. A negatív elemek pedig, mind a Magyarok körében is, mind a Cigányság körében, megvannak! Higgyétek el, hogy azok a, Németek- nácik akik annak idején, módszeresen púsztították, a Cigányságot is, itt vannak közöttünk, mint Cigányok, Magyarok, Lengyelek, stb.- mivel büntetésképpen, a másik oldalra kellett születniük, hogy átéljék mindazt szenvedést és kínt, vagy kitaszítottságot, amit embertásaiknak okoztak, régebben! Mivel, én személy szerint, regressziós hipnózissal is foglalkoztam, és sikerült pár embert, köztük, igen, közülük is, egy-kettőt, visszavini elöző- életeikbe, kiderült, hogy ők,közvetlen elöző, életükben, Németek voltak- nácik, és gyűlölték a Cigányokat és egyéb nemzetiségieket, pl. a Zsidókat is! Jelenleg pedig, azért kapott- vagy kaptak, ilyen testet, és nehéz sorsot, hogy megértsék, milyen is, kitaszítottnak, és kiszolgáltatottnak lenni. Ezért, van, közöttük, oly sok durva, brutális és, ennyire faragatlan, lélek, amiről, őket már viselkedésükről is fel lehet ismerni! Hiszen elöző életeik, tettei, viselkedésmintái, még mindíg bennük élnek! Szerintem, mindannyian tudjátok miről is van szó! Viszont, pont ezért, van meg ennek a veszélye, mivel rasszista felfogással következő életünkben, mi is, nagyon könnyen kerülhetünk a másik oldalra! Pontosan, ezért nem lehet általánosítani, mivel Közéjük is, (és ez, minden népcsoportra igaz) születnek olyan lelkek, is akik, magasabb céllal irányítani jöttek közéjük, és közénk. Tehát akiket mi elítélünk, mint népcsoportot, legyen az bármelyik is, nem tudhatjuk, hogy mi, is annak, valódi háttere, és célja! Igen, ez az, érzékeny pont, de ők is a Magyarsághoz tartoznak ide születtek! Abban sajnos, hogy közülük, van egy, ma már nem is, kis réteg, amelyik bűnőzésből él, szintén csak a politika nem-törödömségének, hibájának, köszönhetjük. Hiszen, hagyták évtizedekig, az olyan törvényeket, hogy segélyezésből, tartsák fent, magukat és gyermekeiket. -Egy Magyar ember, vagy család erre a segély rendszerre nem,képes 7-8 gyereket eltartani, mint a másik oldalon megfigyelhető. Nagyon korán szűlnek, míg a Magyarok- egyre később, -akármilyen nehéz is, a politikai helyzet. Mindezért a politika a felelős, legfőképp, aki és akik hagyták, hogy ez megtörténjen. -egy átlag Magyar ember, még 2 gyereket is nehezen tart el, már ha eggyáltalán van munkahelye, és otthona! A politikusok, amikor a millárdokat zsebre tették, nem gondoltak abba bele, hogy egyszer az ő felnőtt gyerekeiknek, is ebben az Országban kell, majd élnie! Hiszen gondoljunk csak Nagyszüleinkre, a régi Magyarságban, hány nagycsaládos volt? 8-an-10 -en is voltak testvérek. Ugyanez, most is lehetne de mire- fel? A két kultúra között pedig egyre jobban nő a szakadék, mivel, ők egyre többen vannak, mi pedig egyre kevesebben. Mindez sajnos tény! Pár évtizeden belül a Magyarság, mint olyan, szinte, teljesen el fog tűnni, vagy csak maroknyira apad! Higgyétek el, hogy, ez, nem, csak az én véleményem! Távol álljon tőllem, bármiféle ússzítás,- ezek sajnos makacs tények! Mindezt, egy médium mondta nekem, amivel sajnos eggyet kell értenem! Viszont, pedig nemcsak nálunk, Magyaroknál problémák ezek, hanem, mint mindannyian tudjuk egész Európára, és a Világra is kiterjedő, gondok!

________________________________

Mivel részben, Hinduizmussal is foglalkozom, tudom, hogy a Cigányság Indiából jött, ahol kaszt-rendszer van. Ugyanez megvan, a Magyar Cigányságon belül is, mivel van Lovári, Roma, stb elnevezés, legfelül pedig a Vajda áll, a Hiearchiában. Sőt, egy, érdekesség- a Romák állítólag, Ráma Királytól származtatják magukat, innen a név-hasonlóság. Mivel a Hinduizmus nagyon is idevágó téma, aki nem tudja, vagy nem ismeri, a Bhagavad Gítát- annak, hadd, idézzem Ardzsuna szavait, vagy jóslatát, amit Krisnának mondott, még a Kuruksétrai csata előtt, amivel a Kali-Yuga- az utolsó Világkorszak, kezdetét vette: "A dinasztia kipusztulásával az örök családi hagyományok is kivesznek, s az életben maradt családtagok erkölcstelenül, és vallástalanul fognak élni! -Mikor a családban a vallástalanság kerűl túlsúlyba, a család nőtagjai is beszennyeződnek, ha pedig a nők, rossz útra térnek, az nem várt utódokat eredményez. -A nem várt nemzedék, szaporodása- kétségtelenül pokoli életet teremt a családnak, és a családi hagyományok, lerombolóinak egyaránt." -és, hogy kik a nem kivánt nemzedék, azok- akik mindegy, hogy milyen okból,-de, kisebb- nagyobb, bűnözésből élnek. Felsőbb szinten pedig azokra a politikusokra, igaz, akik leépítik, és kirabolják saját Országukat, -vagyis minket! Hadd, idézzek mégegyszer a Bhagavad Gítából- Amit Krisna mondott! hogy:- "bármit is tegyen, egy nagy személyiség, (értve ez alatt politikai vezetőket, hírességeket, is) az átlag emberek felnéznek rájuk, és követik, őket!" Nekünk és gyermekeinknek, szerintetek ezt, a példarendszert, kéne követnünk? Milyen ember lesz, abból aki, őket követi? Szerintem, mindannyian tudjuk a választ. A Problémákat pedig nem lehet erőszakkal megoldani, az erőszak, mindíg is csak erőszakot szült! A szeretet, és a megértés igenis fontos, de ide, tettek is, kellenek, és folyamatos párbeszéd! -Én úgy hiszem a megoldás, valamilyen szinten az lenne, ha a Cigányság diplomázott elittebb, osztályából, összeállna egy csapat, akiknek van párbeszéde a szegényebb rétegekkel, és ott, megvitatnák, a különböző nehézségű kérdéseket. Valamint, törvényeket hoznának. Viszont, minden törvény csak annyit ér, amennyire betartják, vagy betartattják, és ehhez, szintén az ő, népükből kéne egy elszánt, elhivatott csapatot szervezni. Azért, hogy, nehogy az legyen a probléma, hogy, ha esetleg, egy Magyar, intézkedik, bármilyen okból, akkor egyből ráfogják, azért,teszi, mert ő rasszista! Ennyit erről a témáról!

__________________________

Végezetül, egy másik jelenségre szeretném felhívni a figyelmet, nevezetesen a prostitúcióra, ami szintén már, elviselhetetlen, nagy méretet- méreteket ölt, ebben az Országban. Valahol persze mindenkit meg lehet érteni, mivel, ilyen átlagfizetésekből, egyszerűen nem lehet megélni, segélyekből pedig méginkább nem. Pláne, a mostani rendkívüli nehéz helyzetben, amikor is sorra bocsátják el innen-onnan is az embereket. -az emberek, pedig egyre jobban elkeserednek, mivel reménytelennek látják helyzetüket, jövőjüket! A felsőbb vezetők fizetése, pedig aránytalanul magas, egy átlagemberéhez képest! A szegény ember, pedig, vagy két- három munkahelyet bevállal, már ha talál egyáltalán, a szabadideje, meg szinte a nullával lesz egyenlő. Vagypedig segélyre kényszerűl, ami még, zsebpénznek sem elegendő! Mindebből adódnak a családi viták, veszekedések, alkoholizmus, drog, erőszak, stb.. Akik pedig nem hajlandóak ezt, az utat választani, elmennek prostinak, mivel, a két lehetőség közöt kell választaniuk. Természetesen, most a nőkről-lányokról beszélek. A szegényebb réteg, gyermekei, pedig, akik mondjuk szeretnének továbbtanulni, viszont pénzük nincs rá, ezt, az egyszerűbbnek tűnő utat választják. Viszont, aki komolyabban belekerül ebbe, az ördögi körbe, annak szinte már alig van visszaút! Ezért a mai Magyarság fiatal lányai, tisztelet a kivételeknek, de prostinak mennek, gyereket pedig alig nemzenek, mivel ezek után ebből nehéz kiszállni. Sok, fiatal lány pedig, a nagy fizetés, és csillogás reményében, elmegy külföldi táncoslánynak, vagy prostinak. -ez pedig mind egyre jobban szaporodó jelenség- ráadásul, legtöbszőr- társkeresés, címszó alatt! Újságokban, Interneten, egyaránt! A diplomázott okosabb emberek, pedig sorra hagyják el az Országot, de igaz ez, a szegényebb rétegekre is, hogy töbszörös bérért, próbáljanak szerencsét külföldön. Végűl, is ki marad ebben az Országban? -Hát ennyi lett volna, ez a nem túl rövid levezetés- a Magyarság problémáiról! A tisztességes politikusoktól, pedig elnézést kérek, hiszen vannak ilyenek is. Az elmúlt évek, alatt, sajnos sikerült eléggé leépíteni ezt a kis Országot! Azt, se felejtsük el, hogy rombolni mindíg egyszerűbb mint építeni, ezért türelmesnek kell lenni a jelenlegi kormányhoz is, mert, egy több éves- romboló munkát nem lehet, hónapok alatt rendbetenni! Szerintem, ezért csak az összefogásban, párbeszédben, és, az egymás elfogadásában, van a remény, egy jobb Világ, Magyarország- felépítéséhez!

___________________________________

Visszatérve pedig az eredeti témához a Spiritizmushoz: A médium szerint -Ezen problémák miatt, van a Magyar koronán a Kereszt elferdülve, mivel rossz, úton halad a Magyarság. -és, mint mondta, ha mindezen problémákat sikerűl legyőznünk, és úrrá lennünk felettük- csodálatos módon a Kereszt a Koronán, magától helyre fog állni- én azt mondom így- legyen!!! Mégegyszer pedig, elnézést kérek, mindazoktól- akik nem értenek velem eggyet, vagy esetleg megsértettem valamilyen módon a nézeteit-nézeteiket-elnézést! -és köszönöm a türelmét azoknak, akik végigolvasták ezt a kissebb monológot!Végezetűl, hagy, ajánljak mindenkinek, pár- linket! Viszont, nem mindennel, mindenkivel értek egyett, közülük! Nekem ez a kedvenc stílusom! de szerintem sok benne az igazság- és érdemes végighalgatni!: http://www.youtube.com/watch?v=hna6sjG50-s Valamint- Sub Bass Szabi válasza erre: http://www.youtube.com/watch?v=R76ld-nhWm4 -vagy http://www.youtube.com/watch?v=Q4o9hTI2r18&feature=related
A Szellemtanról pedig: http://www.youtube.com/watch?v=UGvpEGOmxBo&feature=related

______________________________________

Legvégül- akit érdekel, a Szellemtan-vagyis a Spiritizmus, valamilyen szinten. Annak ajánlanám, a különböző Országokból, köztük a Magyarság, Szellem-nyilatkozatait, is amiket, nem egyszerű beszerezni, és jelenleg, egyedülálló Budapesten! akit érdekel esetleg, itt megnézheti: -Szellemi Búvárok Pesti Egyleténél-Bp-1053 ferenciek Tere-4.-Félemelet.
Amivel lehetőleg, pedig érdemes, kezdeni, a kutatást- az a Szellemek Könyve I-II. Köszönöm!

Szerintem érdekes és fontos témát vetettél fel. Bár én nem
2010. december 07. kedd, 19:29 | KatiPotter

Szerintem érdekes és fontos témát vetettél fel. Bár én nem ennyire szellemtanosan közelítem meg, de jó ezeket tényleg megbeszélni, hogy jobban átláthassunk dolgokat, és a negatívumok felsorolásán kívül megoldásokat keressünk, hogy mi egyénileg miket tudnánk tenni, mert megfigyeltem: tudunk, egy egyén apró dolgokat, de tud tenni.
Azt szeretném javasolni, ha benne vagy, hogy fogalmazhatnál rövidebben. Én is elég fáradtan ültem a gép elé, és sokan lehetnek így, és ha ilyen hosszú, ráadásul elég kemény témát érintő blogot lát az ember, nem lesz kedve végigolvasni, holott lehet, hogy azért szívesen elgondolkodna és reagálna is. Ezt tényleg jó tanácsként írom, mert szerintem fontos témákról írsz, csak ha nem rövidítesz (a tényekről, konfliktusokról azért valamennyire sokan tudjuk, elég lenne csak a lényeget végigfuttatni), akkor tényleg nem jön ki a téma füle-farka. :) Mire végigolvasom, úgy elfáradok, hogy egy csomó mindent kihagyok, amire reagálnék. Több témát is érintesz, érdemes lenne különszedni őket valahogy. Szeretnék is reagálni, fogok is a "rasszizmus" témában, de most kifújom magam, érdekel nagyon a téma, csak most jöttem vissza a koliba (és rögtön ezt olvasom, szóval ennyire:).

karma tsering képe
Köszi a hozzászólásod!
2010. december 07. kedd, 20:09 | karma tsering

Igzad van!- és én, is úgy látom, hogy kicsit hosszúra sikerült, ez a téma, csak nem szerettem volna, külön-külön, mindezt, 10 részben feltenni, de megpróbálok rövidebben fogalmazni! Köszönöm!

wmiki képe
nem tudom honnan vetted ezeket az biztos, hogy nekem egy "kedves
2010. december 08. szerda, 7:59 | wmiki

nem tudom honnan vetted ezeket
az biztos, hogy nekem egy "kedves, jóindulatú, és tanult, cigány" ismerősöm sincs
tanult egyáltalán nincs, jóindulatú néhány
de a többsége az tanulatlan, és rosszindulatú

tehát az írásod nem igaz

karma tsering képe
Kedves WMiki!
2010. december 08. szerda, 13:27 | karma tsering   Előzmény

Kedves Miki, Köszi a hozzászólásodat, de csak részben, adnék neked igazat! Senkitől, sem várom el, hogy elhiggye nekem, amit leírtam. Hinni, és megtapasztalni, valamit, két, különböző dolog! - Én úgy érzem, bennem mindkettő megvan! -de ezt, nem nagyképűségből, mondom. Biztos neked, más a tapasztalatod, a leírtak alapján,- én viszont hagy, mondjam el, az enyémet! Több olyan családot, ismerek, akik becsületesen dolgoznak, és van, rendes munkahelyük, és a családból mindenki dolgozik- sőt van aki, három műszakban! Továbbá, olyan is volt, hogy amikor én kerültem anyagilag nehéz helyzetbe segítettek nekem, pedig én, nem vagyok Cigány -mégis töbször segítettek!- ez tény. Valamint az is, hogy, amikor, pár hónapot Angliában dolgoztam, és egy, lakásban kelett velük élnem, nem mondom, hogy mindíg kedvesek voltak velem, de mindegyik becsülettel dolgozott, hidd el!- és hazaküldte az ott keresett pénzt, a családjának! Pont, erről írtam, hogy van egy olyan réteg, is amiről te beszélsz, sajnos nem kis számmal, de gondolj, abba is kicsit bele, hogy mennyi jelenleg a vegyes házzaság! -és ő közöttük is rengeteg a tanult, és normális ember. Tehát- én ezért, nem álltalánosítanák! Nekem ez, a véleményem!

wmiki képe
nagyon örülök, hogy a cigányok közt is találkoztál becsületes
2010. december 08. szerda, 18:39 | wmiki   Előzmény

nagyon örülök, hogy a cigányok közt is találkoztál becsületes emberrel...
...de a tanultakról még mindig nem írtál egy sort sem

karma tsering képe
Köszi!
2010. december 09. csütörtök, 0:00 | karma tsering   Előzmény

Köszi, hogy írtál! A tanult Cigányságról csak annyit mondanék, hogy a Magyarok között, is inkább mint művészek vannak, gondolok itt, L.L Juniortól kezdve, Bangó Margitig, nem szeretném felsorolni! Vannak köztük írók, festők stb... - Ma, már pld. a Magyar Rendőr állományban is, jelen vannak, ott viszont, tényleg ki kellett harcolniuk, a becsületüket. A Magyar médiában, is jelen vannak.- de itt nem a Mónika, meg a a Joshi Bharat-Showjára gondolok. Hanem mint újságírók, Rádió és TV-műsor-szerkesztők, és vezetők. viszont egyetértek veled, hogy a teljesen leszakadt réteg, mára sajnos, egy, negatív, jelenség. -Ez viszont nemcsak nálunk, hanem, az egész Unióban így van! -sajnos, ez álltalános probléma, ami pont, most van napirenden, az Úniós parlament előtt! Finoman próbálok fogalmazni, mivel nem szeretném megbántani azokat, akik tényleg normálisak, és becsületesek! szerintem, mindenki megérdemel egy esélyt, bárhova is szülessen! Kedves Miki, hagy, ajánljak neked végül pár- linket! -Viszont, nem mindenkivel, értek egyett, közülük! Nekem ez a kedvenc stílusom! de szerintem sok benne az igazság- és érdemes végighalgatni!: http://www.youtube.com/watch?v=hna6sjG50-s Valamint- Sub Bass Szabi válasza erre: http://www.youtube.com/watch?v=R76ld-nhWm4 -vagy http://www.youtube.com/watch?v=Q4o9hTI2r18&feature=related

wmiki képe
tessék én is ajánlok egy
2010. december 09. csütörtök, 8:42 | wmiki   Előzmény

tessék én is ajánlok egy linket:
http://www.youtube.com/watch?v=iolfdIrQnu4

karma tsering képe
Köszi!
2010. december 09. csütörtök, 11:01 | karma tsering   Előzmény

Hát igen, ehhez nem kell kommentár! Ilyen helyekre, már csak útlevéllel lehet menni! -ha eggyáltalan van az aki, ide bemerészkedik! A mentősőket sem irígylem, nem egyszer megverték őket!

Magyarság
2010. december 09. csütörtök, 13:34 | sankara

Néhány napja egy közepesen szélsőséges nacionalista oldalra keveredtem – a kereső dobta a linket – de egy percnyi ottlét is bőven elegendő volt ahhoz, hogy kellemetlen szorítást érezzek egész valómban. Mindannyiunk környezetében ott ólálkodik ennek a lidérce, sokakat vonva magához, jóllehet senkinek nem érdem és nem kitüntetés az, hogy melyik nációhoz tartozik.
A magyarság, mint ilyen, elvont fogalom. A lelkét mindenki azáltal menti meg, ha arra törekszik, hogy szeretettel vegye körül mindazokat, akikkel kapcsolatba kerül. Amikor Jézus azt mondja, hogy tegyetek tanítványokká minden népet, akkor ebben semmi jelentősége nincs annak, hogy valaki magyar, orosz vagy cigány. A népek előbb-utóbb lelépnek a történelem színpadáról és feladatunk lejártával mi is elhagyjuk a földi világot. Olyan országba megyünk, ahol nincs sem magyar, sem ukrán, sem zsidó, hanem Isten gyermekei vannak, és azok tudnak ott maradni, akiket nem a nacionalizmus vezetett, hanem az Ő lelke általi éltető szeretet. Nemcsak a magyarság érdekében, de minden ember érdekében kell munkálkodnia annak, aki örök értékeket akar biztosítani magának. Szeretni, jót akarni, nem ártani, megbocsátani, segíteni mindenütt, bármilyen körülmények között lehet, s ezen áll, vagy bukik boldogságunk. Erről a szeretetről kell majd számot adnunk Istennek és önmagunknak akkor, amikor átlépjük a földi élet határát, tehát akkor, amikor már senki sem ámíthatja önmagát, amikor már senki sem hazudhat önmagának, amikor szembesülünk azzal, amiért a földre születtünk. Nem hiszem, hogy Isten szemében valamely nép különb a másiknál, de lehetnek az egyes népeknek sajátos feladataik (mi sem véletlenül élünk éppen itt ). Ezt azonban nem tartom fontosnak itt kibontani.
Ami fontos, az a szeretet, és ha valakinél ez a magyarság szellemének felébresztése által tud hatékonyabban égni, akkor jó, de ha ez elválasztó korlát másokkal szemben, akkor ennek a lelke vallja kárát.

(Kedves karma tsering, kérlek ne haragudj meg érte, de a gondolatmenetedet zavaróan akasztja meg a szövegben előforduló sok felesleges vessző. Persze ettől még éppúgy tisztellek.)

Szia. Furcsa, hogy ezt Magyarországra szűkítetted. Bárhová mész
2010. december 09. csütörtök, 15:20 | okostojáska (útkereső)

Szia. Furcsa, hogy ezt Magyarországra szűkítetted. Bárhová mész a Földön, pontosan megvannak ugyanezek a problémák. Megkockáztatom, hogy nem is problémák, hanem az élet egy olyan oldala, ami annyira nem tűnik barátságosnak, fénylőn egekig emelőnek. Annál inkább sötétnek, ami bizony -amióta ember él a Földön- mindig is megvolt, különböző formákban megtapasztalható módon. Ez pedig a kétpólusú világ jellemzője. Ezen a helyen így tanulunk, fejlődünk. Örüljünk neki, hogy mi különbséget tudunk tenni világos és sötét között, mert a bűnözésből élők vagy akár politikai és egyéb vezetőink többsége nemigen fedezi ezeket fel. Viszont sajnos a lét ezen formája már ilyen marad és hitem szerint a nagy különbségekkel gondolkodók majdan más-más helyen folytathatják "pályafutásukat". Bár meg kell jegyeznem, hogy igen sok éve figyelmesen élve és hitvilágomat építgetve sem tudom ezt "pozitív szemlélet a lényeg" és "higgyünk abban, hogy mindenki javulhat" (és még sorolhatnám ha értitek mire gondolok) életfilozófiával végigmosolyogni napjaimat. Bosszankodom, mérgelődök, elkeseredek és nem tudok egyszerűen elmenni ezek felett. Sokan állítják, hogy tudnak. Ez viszont megérne egy hosszabb fejtegetést. Elvonulva vagy burokban felnőve talán megy.

Rasszizmus (?!)
2010. december 09. csütörtök, 18:30 | KatiPotter

A rasszizmust, vagyis fajgyűlöletet, a származási alapon való ítélkezést és hátrányba helyezést én is elítélem. Azonban ehhez semmi köze a nemzeti érzéseknek: a nemzetünkhöz való érzelmi kötődéshez, családias érzéshez. Sajnos a média hatására is ma terjengenek olyan dolgok a köztudatban, amik erős félreértéseket eredményeznek ebben az ügyben. Rengeteg példát láttam erre nemzeti radikális lévén (rólunk szintén terjesztik, hogy ilyen meg olyan rasszisták vagyunk, mindegy, már megszoktam).
Cigányok: velük kapcsolatban is úgy vagyok, hogy nem fogom az összeset egy kalap alá venni azért, bár tudom, hogy ahol sokan vannak, ott a közbiztonságnak lőttek. Borsodból jöttem, tudom, mi a helyzet. Az, hogy ha egy cigány csinál valamit egy magyarral, azt könnyebben elnézik, mert hát "hátrányos helyzetű"... Cigány származásuk miatt előnyben részesülnek más téren, mindig a "hátrányos helyzetre" hivatkozva, miközben a magyaroknak meg kell magukat húzniuk ezeken a helyeken. Szerintem ez a rasszizmus. Csak erre nem mondják, pedig ezeken a helyeken tényleg ez van. Ezt látom, de természetesen, mert vannak köztük rendesen is (akik közül többen szintén látják ezeket a problémákat), nem fogom őket egy kalap alá venni, hogy ilyen meg olyan gonosz cigányok. Másrészt igazságtétellel, például közbiztonság erősítésével lehetne oldani a konfliktusokon is.
Zsidók: hasonló, nem ítélek meg senkit származása miatt, csak mert Izrael vezetői valójában fasiszták módjára viselkednek, például velünk is, mintha "sárvérűek" lennénk.
Összefoglalva: nekem nem léteznek sárvérűek és aranyvérűek. Összetartozunk mindannyian, ezen belül vannak egyfajta nagycsaládnak tekinthető nemzetek. És nekem jó érzés a magyar nemzethez tartozni, szeretni, de ettől a többieket is. Vagyis az, hogy a családunkhoz kötődünk, az nem azt jelenti, hogy a szomszédot meg utáljuk, így képzelem valahogy, ezt a hasonlatot találtam, ami szerintem szemlélteti ezt. A felmerülő konfliktusokról azért érdemes beszélni viszont, hogy tudjunk rá megoldásokat találni. Jó lenne az igazságosság és béke felé terelni a dolgokat, amennyire tudjuk.

Reinkarnáció: szerintem mindegy már, lehet ezzel is magyarázatot
2010. december 09. csütörtök, 18:45 | KatiPotter

Reinkarnáció: szerintem mindegy már, lehet ezzel is magyarázatot adni dolgokra, de a megoldásoknál azt érdemes figyelembe venni, miket tehetünk most.

karma tsering képe
Mi a megoldás?
2010. december 10. péntek, 2:44 | karma tsering

köszönöm a véleményeket! Szerintem fontos a Magyarság kérdése, de mivel én hiszek a Reinkarnációban is, valamint némi tapasztalatom is van, nem szűkítek le semmit! Bárhova születhetünk, a céltól, és fejlődéstől függően. Viszont kiváncsi, vagyok mindenki véleményére, hogy lehetne jobbítani a helyzeten? Mindezt persze erőszak nélkűl. A véleményemet, szerintem elég részletesen kifejtettem, de megpróbálok mindenkinek válaszolni! Bocsi a helyesírási hibákért! Végezetűl, hagy, ajánljak mindenkinek, pár- linket! Viszont, nem mindennel, mindenkivel értek egyett, közülük! Nekem ez a kedvenc stílusom! de szerintem sok benne az igazság- és érdemes végighalgatni!: http://www.youtube.com/watch?v=hna6sjG50-s Valamint- Sub Bass Szabi válasza erre: http://www.youtube.com/watch?v=R76ld-nhWm4 -vagy http://www.youtube.com/watch?v=Q4o9hTI2r18&feature=related
A Szellemtanról pedig: http://www.youtube.com/watch?v=UGvpEGOmxBo&feature=related

Vélemény
2010. december 10. péntek, 9:06 | Karmatörlő (útkereső)

Mint látható, nagyon kevés reakciót és hozzászólást kaptál és nem azért, mert a tudatosodók, önmegvalósításra gyúrók nem szeretik a hazájukat, vagy gyűlölik a magyarságukat.
Magyar zöldségsatása spirituálisnak látszó öntettel. Röviden ez a véleményem arról, amit leírtál ide több felvonásban. A jelenségeket, amit leírsz mégcsak véletlenül sem a szellemi törvények szellemében tekinted át, hanem közkeletű tévhiteket ismételgetsz és spirituálisnak tűnő maszlaggal öntöd le. Attól nem leszel spirituális, ha hiszel a reinkarnációban és fosol attól, hogy a jelenlegi életed mit hoz a következő életedben. .

Néhány kiragadott példán elmesélem, hogy miért írom ezt neked.

Egy spirituális embernek tudnia kell, hogy minden egyes ember egyenrangú és egyaránt fontos nemtől és származástól függetlenül. Nincs senkinek sem joga sem önmagát, sem másokat senki fölé helyezni. Spirituális szempontból ezért nem lehet rasszista egy ember, nem a következő életbéli karmikus izé miatt. És fordítva, amíg valaki rasszista a spiritualitást legfeljebb prédikálja, megélése hamis.

Vegyük a magyarságot! Kit tekintesz magyarnak? A cigányokat nem? A ruszinokat nem? A rácokat nem? A svábokat nem? A tótokat nem? Akinek a genetkai vonala tisztán magyar? Aki önmagát magyarnak tekinti?

A magyarsággal kapcsolatosan amit írsz, annak a szemlélete a 19. század eleji költői depressziós, "sírt, hol nemzet süllyed el" című faszság folytatása. Elárulom, hogy ez a sirám sem akkor, sem azóta soha nem volt képes összekovácsolni a nemzetet, a magyar ajkúakat vagy akárkiket. De még csak igaz sem volt soha, éppen ezért mozgósító erejű sem lehet.

Maga a melldöngető magyarság is egy akkora badarság, mint ide Honolulu. Aligha találsz olyasvalakit ebben az országban, akinek a vérvonala nem keveredett egyetlen nemzetiséggel sem. Azt is érdemes volna megnézni, hogy kik a magyarok? Kik vallják magukat magyarnak? A 19. században a földrajzi Magyarország elitje - azért róluk írom, mert a szakirodalom ezt feldolgozta - zömében mindenféle nációhoz tartozott, német, rác, cseh, horvát egyaránt magyarnak tartotta magát, akkor is, ha törve vagy egyáltalán nem beszélte a magyart. És nem azért, mert gyarmatosítani akarta az ország kivételesen termékeny, zsíros földjét, Attila birodalmát vagy el akarta bitorolni a Föld szívcsakráját. Azért, mert a földrajzi identitás egyike a legstabilabbaknak. Ha Magyarországon van, itt dolgozik, itt él, akkor magyar. A nemzetiséghez tartozók zöme kettős identitású, a szülei nyomdokain persze, hogy sváb, tót, rác, stb, de ő magyar.

Mi a spirituális magyarázata a földrajzi identitás erejének? Szerintem nagyon egyszerű, erről a médium ismerősödet nyugodtan megkérdezheted. Minden országnak van védőszentje, szelleme, hozzátartoznak az oda leszületők és odavándorlók, hogy bevállalt feladatukat teljesítsék. Ez olyan kötelem, ami mindent felülír. Aki Magyarországot választja hazájának, az magyarnak vallja magát származzon akárhonnan, beszéljen akármilyen nyelven, öltözködjön subába vagy drindlibe.

Tévedés, hogy Magyarországra nagyobb szellemek születnek le, mint máshová, ez akkor jelentkezik, ha a spirituális egó vagy/és az önértékelési problémák dolgoznak. Csak annak kell faszányosabbnak lenni mindenkinél, akinek az önértékelésével alapvető bajok vannak. Nagyon örültem, amikor a Dalai Láma kiröhögte a magyarsággal kapcsolatos kérdésfeltevést, ahogy Nomád Farkas az előadásán is a nagyon magyarkodók kérdésére azt mondta, hogy mi emberek mind egyenlőek vagyunk, ez számít. Mindketten kivételesen magas szellemiséget képviselnek, nem ártana ebben a kérdésben megfontolni az álláspontjukat.

Nekünk magyaroknak fontos az identitásunk, de ez fikarcnyival sem fontosabb, mint az oroszoké vagy a románoké, és spirituális fontossága a feladatainkkal és az azok ellátásához szükséges energetikai háttérrel függ össze, de egyéni szinten nem fontosabb, mint bármely identitás, amit magunkra aggatunk, mert nem befolyásolja, hogy valójában kik vagyunk.

A politikus példamutató szerepét szerintem túlértékeled. Amikor az embereknek a személyiségfejlődésük szempontjából releváns a példakép, ez a tinédzser korra tehető, akkor jelenleg a sportolók, kosárlabdázók, boxolók, a focisták, autóversenyzők, a zenészek, sorozathősök, az ilyen Hana Montana vagy a Britni Szpírsz-félék, Ben10-ek sokkal nagyobb táborral bírnak, mint mondjuk OViktorunk.
Ha viszont felnőtt korban is példaképekre van szüksége valakinek és másokat majmol, az egészen komoly személyiségfejlődési megrekedési problémákra utal.

Spirituális szempontból természetesen érdekes, hogy lássuk miként boldogul a hatalmi elit a feladatával, és szomorúan megállapíthatjuk, hogy nincs senki, akit a hatalmi téboly ne kerítene hatalmába, ha politikai döntési pozícióba kerül, tisztelet a nagyon-nagyon-mégnagyobb kivételnek. Mert a hatalmi elit hatalommal való élésének módja a mi hatalomhoz való viszonyulásunk tükörképe. Van mit tanulnunk.

Azután meg a cigánykérdés. Azért alakul ki a meddő vita a cigányokról, mert a problémafelvetés a felszínen ragad, semmi köze a spiritualitáshoz. Minden országban és minden nációban ott vannak a "cigányok", mindenütt van egy "ingyenélő bűnbanda" státuszban lévő társadalmi csoport (lehetnek még arabok, románok, törökök, niggerek, stb). Hogy néz ki a "cigánykérdés" spirituálisan?

Nálunk és szerte Európában a cigányok azok, akiken keresztül mindenki más, a költői lelkületűek, a bigott vallásosok, a rendkívül intellektuálisak, orosz drámásan fejükből hosszan kinézők, a közömbösek, a fásultak, sőt az önmagukat nagyon spirituálisnak megélők is kapcsolatba kerülhetnek a legsötétett belső lényükkel, a mélyen elásott és gondosan takargatott szennyesükkel, a belül munkáló erőszakkal, haraggal, dühvel, kitaszítottság érzéssel, méltánytalanságokkal, igazságtalanságokkal, szegénységgel, jogfosztottsággal, stb. Mindenki azt lát bele a cigányokba, amit belül gondosan elleplez.

Mint mindenki másnál, a cigányoknál is pontosan azokkal találkozom és úgy viselkednek velem, amilyen energiák bennem munkálnak. Volt cigánnyal afférom, verekedés, és betörtek hozzánk, de tanítottam is őket. Ahogy Te is és WMiki is pontosan olyan kontextusban találkoztok a cigányokkal, amilyen energiák munkálnak bennetek.

Azt javaslom, hogy az itt leírt témákat vizsgáld felül a szellemi törvények fényénél. A problémafelvetéseid teljesen mások lesznek és a következtetéseid is minden témakörben, amit a sorozatodban felvetettél. Jelenleg az a helyzet, hogy hülye kérdésre, hülye választ kaphatsz.

Nem szabad elhinned semmit, mindennek utána kell járni. Mielőtt elhiszed, hogy általános a 7-8 gyerek a cigány családokban, nézz utána, lehet, hogy ismersz egyet vagy kettőt, de nem általános és nem tipikus. Prostik mindig is voltak, ezért is hívják a legősibb mesterségnek, mielőtt ilyeneket mondasz, nézz utána, hogy mennyi a valóságtartalma. A média nem a reálisra, hanem a szenzációsra hajt, mert az növeli a példányszámot és a kattintások számát. Ne közkeletű hiedelmeket táplálj, hanem a szellemi törvényeket alkalmazva vizsgáld át, amivel traktálnak.

:)

Ez egy zseniális írás. Mindig elfelejtem, hogy ami fent az lent,
2010. december 10. péntek, 9:38 | Nocsak nocsak   Előzmény

Ez egy zseniális írás.
Mindig elfelejtem, hogy ami fent az lent, ami bent az kint.
Ez az írásod emlékeztet minderre.
Jó látni, hogy néha azért a világhoz való helyes hozzáállás is fel-felüti a fejét.

Valóban az identitást elsősorban lelki megélésként kell tekintenünk, és aki egy adott szellemi környezetbe születik az oda tartozik. Ilyen szellemek, morfogenetikus mezők, vagy egregorok, minden identitás mentén kialakulnak. A legfontosabb identitás, hogy ember vagyok, emberként definiálom magam. Aztán a második legfontosabb, hogy ahhoz a családhoz tartozom, amelybe születtem, aztán abba az utcába, abba a városba-településen, abba a megyébe, országba, földrészen, a földön, abban a naprendszerben...

Akár tetszik akár nem, mind azok a cigányok és zsidók és svábok és szlovákok és egyebek ide tartoznak, akik itt születtek.

Nem lehet kizárni őket. Aki ki akarja zárni, tulajdonképpen a saját szellemi szülő környezetét csonkítja meg, önmagát pedig számkivetetté teszi ezáltal.

Mindenképpen elolvasásra ajánlom Bert Hellinger: Elfogadni ami van című könyvét...
Megváltozik annak a világa, aki elolvassa...

Szerintem is zseniális az írás,és éppen ideje volt,mert már
2010. december 10. péntek, 12:09 | Éva.   Előzmény

Szerintem is zseniális az írás,és éppen ideje volt,mert már teljesen beszűkült a blog a cigányság kérdésére,és nem ez volt az eredeti indíttatása.
A másik meg az,hogy ezzel a ,,féle'' magyarkodással én sem értetek egyet,rögtön az elején szemet szúrt a gyász szalag is a zászlón.
Ez ügyben is nagyon egyetértek Karmatörlő okfejtésével.

Sajnos az emberek többsége ezekben a kérdésekben nem önállóan gondolkodik,hanem többnyire valamilyen csoport,vagy irányzat véleményét képviseli,és így fordulhat elő,hogy még egy spiritualitást kereső ember is ilyen hibákba eshet.
Véleményem szerint,ha az ember ilyen probléma körrel akar foglalkozni,akkor nem szabad senkire sem hallgatnia,neki kell utána járni a dolgoknak ,mégpedig nagyon alaposan.
Egy ilyen kardinális kérdés nagyon is tárgyilagos ,és alapos kutató munkát igényel.nem befolyásolhatja az embert semmiféle vélemény előítélet ,doktrína ,ami a tisztán látásától eltérítené.
Ilyen jellegű tanulmányokat,szerintem csak ilyen kritériumoknak megfelelve szabadna közreadni.

És még valami.Sajnos végre már tisztáznunk kellene ,hogy mit is jelentenek azok a fogalmak,amelyeket használunk,mert ezen a téren is óriási kisiklások vannak,az eredeti jelentésektől teljesen eltérve sokszor pont azzal ellentétesen használjuk.
Például jelen témánál is ,rasszista,fajgyűlölő,cigány...stb:

Rasszizmus,fajgyűlölet,nacionalizmus,fasizmus fogalmak érteklmez
2010. december 10. péntek, 12:57 | Éva.   Előzmény

Itt folytatnám ezen fogalmak jelentésének tisztázását,ha lehet.

" A rassz szó "emberfajtát" jelent. Összesen négy rassz létezik: az europid, a mongolid, a negrid és az ausztralopid.
Gyakran tévesztik össze a fajt és a rasszt, így néha például a teljesen hibás ,,fajgyűlölő'' szót használják a rasszista kifejezés helyett, pedig a fajgyűlölő használata nyilvánvalóan tárgyi tévedés, hiszen minden ember egyazon fajba, a Homo sapiens sapiens-be tartozik. Ennek a tévedésnek az eredete valószínűleg egy félrefordításra vezethető vissza. Az angol race szó rasszt és fajt is egyaránt jelenthet."

Sajnos a legtöbb ember nincs tisztában vele, hogy mi a rassz, rasszista, és, hogy olyan, mint "fajgyűlölő" csak más élőlényekre,állatokra,növényekre lehetne érvényes:) . Emberfajok nincsenek, minthogy mi egységes fajt alkotunk.

,,Tehát a rasszizmus olyan gondolkodásmódot jelent, amely kihangsúlyozza a rasszok(emberfajták) különbözőségét, és azok között különböző feltételezett tulajdonságaik vagy értékeik alapján hierarchiát állít fel." Ez a rasszizmus.''

Az is helytelen megítélés ,amikor a "magyarellenes", vagy "szlovákellenes", vagy "románellenes" tüntetéseket és tagjaikat is "rasszistának" kiáltják ki. Ez meg megint egy új fogalom:
a nacionalizmus.
Ami szintén nem azt jelenti, hogy "utáljuk a másik nemzet tagjait", ez is politikusok, által kialakított téveszme. A nacionalizmus gyökerei a XIX. századig vezetnek vissza, mikor a népek kezdtek nemzeti öntudatra ébredni,de ezzel itt már nem érdemes foglalkoznunk,csak a fogalmakat szeretném tisztázni.

Az is egy velünk elhitetett téveszme,hogy például a cigányokat románaknak kell hívnunk,mert a ,,cigányozás'' rasszizmus.Ők saját maguk hívják magukat cigányoknak,cigányságnak.
Nem roma vajda a vezetőjük,hanem a cigány vajda.Maga a vajda is így nevezi saját magát.
A roma megnevezés férfiak, emberek jelentéssel bír (roma nyelven rom = ember, férfi; roma = emberek, férfiak).

A következő félremagyarázás a fasizmus,ami manapság szintén majd minden nap helytelenül értelmezve hangzik el a médiában,és a köztudatban is.
Fasisztának titulálják ugye,Hitlert,és a ,,náci'' Németországot.
,,Pedig fasiszták az olaszok voltak, Mussolinivel az élükön. A fasiszta a "fasces" szóból származik, az ókori Rómában a lictorok használták (consulok kísérői), hatalmi jelképként. A fasces egy vesszőnyalábbal körbevett bárd volt.
S bár mindkét irányzat szélsőjobboldalt foglal helyet, a német szélsőjobb a II. Világháború előtt és idején a nemzetiszocialisták volt.
Az NSDAP tömörítette őket (Német Nemzeti-Szocialista Munkáspárt). ''
De a második világháború után /óta/,és főleg manapság hangulatkeltésként,és elrettentésként,a fogalmat
a rasszizmusra,antiszemitizmusra,emberirtásra használják,és előszeretettel minősítik vele általában a nemzeti érzelmű jobboldalt,akikre inkább a nacionalista jelző lenne érvényes,bár az is az eredeti jelentésében.

Szóval teljes a káosz/persze nem véletlenül=/,és beszélünk össze.-vissza,tisztelet a kivételnek.

/Az írásban felhasználtam a következő forrást is:
Posztiskolaritás - A rasszizmus fogalma/

Érdekesek ezek a definíciók. Támpontok. Magyarázatok. Emberi
2010. december 10. péntek, 13:43 | okostojáska (útkereső)   Előzmény

Érdekesek ezek a definíciók. Támpontok. Magyarázatok. Emberi szövegalkotások.
A magyarázatok elferdítenek dolgokat.
Mégis kell, ez az oktatás alapja.
Kérdés, hogy az oktatási rendszer mire tanít.
Kell-e a sok definíció annak, aki a dolgok mélyére tekint?
A dolgok mindenkinek azt jelentik, amit megtapasztaltak, megfigyeltek azzal kapcsolatban.
Hiába ismerjük a meghatározását, alapvetően az érzéseinket, véleményünket nem az iskolában tanított definíció fogja meghatározni.
Kétségtelen, hogy egyes közegekben elengedhetetlen ezek ismerete, nem is baj ez.
De semmiképpen szentírás.
Mi erről a véleményed, avagy bántó számodra ezen okfejtés vagy van benne valami?
A fogalmak tisztázása neked miért fontos, ha a másiknak mást jelent a fogalom maga?

Azért tartom fontosnak a fogalmak tisztázását,mert ez a
2010. december 10. péntek, 16:06 | Éva.   Előzmény

Azért tartom fontosnak a fogalmak tisztázását,mert ez a kommunikáció alapja.
Ha mindenki mást ért egy fogalom alatt,akkor a beszélgetésekből rendre félreértések,indulatok,meg nem értések lesznek.

Semmiféle szentírásról nem beszélek,és nem én akarom megmondani ,mi mit jelent.:)
Szerencsére a fogalmaknak van eredeti jelentésük,és ha az ember ezt figyelembe veszi,azzal még nem veszik el a szabad gondolkodása,csak esetleg nem beszél olyanokat,ami nem úgy van,csúsztatás,vagy félremagyarázás következménye.
Ez azért is lenne célszerű,mert akkor az ember sok csalódástól is megkímélné magát,amikor mint a jelen esetben is /a blogra gondolok/ valaki jó szándékból elindít egy témát,és vagy nem szólnak inkább hozzá,vagy nem értenek egyet,vagy korrigálnak erősen.

Az hogy az embernek saját véleménye van a dolgokról,az helyén való,de nem tévesztendő össze azzal,hogyha teljesen másképp értelmez fogalmakat,mint ahogy azok eredetileg definiálva vannak,mert ebből csak káosz alakul ki,nem egészséges kommunikáció.

Úgy értelmezem,hogy azt gondolod,hogy egy fogalmat ,mindenki a saját szája íze szerint értelmezhet.
Én meg úgy gondolom,hogy ez teljességgel lehetetlen,és főleg nem helyes,mert azért fogalom egy fogalom,mert annak eredeti egyértelmű jelentése van és ebben nagyon sokáig közmegegyezés volt
az emberek között.
Nem is adódtak félremagyarázások,kiforgatások,főleg nem voltak a fogalmaknak teljesen ellentétes jelentései.

Főleg az írásbeli kommunikációnál tartom ezt fontosnak,ahogyan itt is kommunikálunk.
Sok vitának,felesleges körök futásának elejét lehetne venni ezzel,ha akiket ez érint utána néznének
legalább annak a szókincsnek ,amit használnak,hogy eredendően mit is jelent az.
Gondolkodj el azon,ha mindenki a saját szája íze szerint értelmezné a szavak jelentését,akkor mi alakulna ki a kommunikációban? Teljes egymás mellett való elbeszélés. Gondolom neked sem ez a célod.:)

Az egymás mellett elbeszéléshez elég annyi, hogy valakinek nem
2010. december 13. hétfő, 14:41 | okostojáska (útkereső)   Előzmény

Köszönöm a válaszodat!

Az egymás mellett elbeszéléshez elég annyi, hogy valakinek nem fogadjuk el a gondolatait és csakis a sajátunkhoz ragaszkodunk. Nem próbáljuk meg ízlelgetni, meditálni kicsit egy másik szemszögből való megközelítésen. Váltig arra jutok az írásaid olvasgatása során, hogy bizonyítani akarod a másiknak, hogy hibásan látja a dolgokat és te tökéletesen.

Mondok én valamit: még ez sem baj! Nincs baj! Nincs rossz látásmód!
Másféle van, mint a sajátunk és ez jó! Ha majd véghez vittük sötét foltjaink kivilágosítását és újra ott lehetünk, ahová eredetileg tartozunk, akkor majd ott egységben élhetünk.
A Földön nem tudsz egységesíteni. Fogalmak értelmezését sem. Nem azért van a Föld.
Arra ott az égi lakhelyünk, hiszen ott már mindenkinek egyértelmű az igazság.

Csak röviden gondold végig az emberek sokféleségét - akár iskolázottság alapján!
Vagy csak gondold végig évfolyamtársaid hozzáállását a tanuláshoz!
Még azoknak sem ugyanazt jelenti, akivel egy időben, egy helyen tanultad ugyanazt!

Fogadjuk el, hogy az a másik máshogy, másként és más körülmények között tapasztalta meg annak a fogalomnak az életben megélhető fájdalmas vagy örömteli jelentését! Sok szónak természetesen csak a papír alapú mivoltát ismerhetjük meg - fehéren és feketén leírva. De nem pusztán ez a két szín létezik. A világban minden színes és a benne élő emberek teszik ilyenné.

Mindenki egyenlő, mindenki más és másért van itt.

Az élet nem emberek halmaza, akik felépítésüknek köszönhetően képesek iskolába járni és ott elsajátítani oldalakon leírt szavak millióit és ismereteiket majd nem érzéseiket felhasználva veszik elő, hanem gépiesen, ahogy azt megtanították nekik.

Emberek írták azokat is, emberek tanították embereknek.

No de nem folytatom, hiszen eddig egy definíciót sem írtam le, jaj nem fog neked tetszeni, amit válaszoltam neked. :)

Harmonikus laza szép napot neked!

A másik blogban írtad,hogy előítéletből írhattam
2010. december 13. hétfő, 15:23 | Éva.   Előzmény

A másik blogban írtad,hogy előítéletből írhattam neked,amit.
Hát most mondjam erre én is ugyanezt neked?
Nem mondom,meg mást sem.
Ha jobban megismerjük majd egymást,el fognak tűnni az előfeltevések a másikról.
Remélem ez lesz majd a megoldás:)

Addig meg csak magyarázkodunk,miközben ismeretlenül ítéletet mondunk a másikról.
Egyébként,ha tényleg olvastad az írásaimat,akkor minden mondatban ott van,hogy :szerintem,vagy azt gondolom,vagy a személyes véleményem,egyebek.
Ha valaki csak nyomja,erőlteti a véleményét,akkor sohasem jelzi,hogy ez az ő szubjektív véleménye,és nem az egyedül lehetséges igazság:)
Azt gondolnám,hogy mielőtt véleményt alkotsz,alaposabban meg kéne nézned,hogy valóban jogos e az....
és ez megint csak szubjektív vélemény/jeleztem azzal,hogy azt gondolnám,...ahogy máskor is szoktam:) /

Na ezért mondtam,hogy találó a neved,mert okoskodsz,ahogy én is.Ilyen típusok vagyunk,ezért vonzottuk be egymást.
Nekem annyival van szerintem lépéselőnyöm tőled, /itt az oldalon/, hogy én már /a saját káromon megtanultam/, hogy úgy okoskodjak,hogy azzal ne ítélkezzek,ne bántsak meg senkit,főleg ne erőltessem:),és így akár el is fogadják a véleményemet. /van erre példa bőven:)/

Ezért akadtunk most össze szerintem,mert Te most hasonló cipőben jársz itt,mint amikor én idekerültem
az oldalra.
Szerintem el kéne most engednünk ezt a dolgot,aztán majd úgy is rájössz sok mindenre magadtól is, /ahogy én is:)/

Persze,csak ha akarsz:),mert Te is nyomod ám rendesen,magaslóról,csak az ember ezt többnyire azért nem veszi észre saját magáról,mert az hogy jót akar,elnyomja a kritikai érzékét saját magával szemben.
Ha mondjuk úgy tudnál tekinteni az írásaidra,mint egy kívülálló,hogy nem vagy benne már,csak kívülről nézed,akkor valószínűleg feltűnne neked is az ,ami nekem.
De már nem ragaszkodom a véleményemhez,nem akarom neked bizonygatni,hiszen annak semmi értelme.
Egyszer szoktam elmondani amit gondolok,és ezt a szokásomat szeretném is megtartani,mert a többi már csak magyarázkodás,erőltetés.

Bocs, egymás és a téma elengedése előtt újra tisztáznom kell
2010. december 14. kedd, 9:27 | okostojáska (útkereső)   Előzmény

Bocs, egymás és a téma elengedése előtt újra tisztáznom kell valamit:

a vörös szó a diplomáska előtt nem a kommunizmusra utalt. Ezért is írtam így egybe az egészet, ugyanis mifelénk így azt jelenti: agyon tanulta magát az ember.

Remélem, réges-régen, amikor regisztráltál ide, téged sokkal kedvesebben fogadtak, hiszen akik itt voltak akkor, azok tudták, hogyan kell egy "házigazdának" viselkedni.

Bocs, hogy neked válaszolok, mert ugyanolyan felháborító, hogy itt nálam sokkal tüzesebben íróknak "jópofiznak" egyesek, csak mert régebben itt vannak. Lehülyézni a másik véleményét, ezáltal az embert?
Nincs egyenlőség? Nem tetszik a fogalmazásom? Felbolygattam az állóvizet, vagy mi a gond?

Nem kell igazat adnotok.
Az élet engem arra tanított, hogy nézzek a felszín alá. Nem a fogalmazás, szavak használata számít.
Eldönt viszont mindent valakiről, ha azt állítja, nincs egyenlőség, vagy ha lehülyéz valakit.
Nem az számít továbbá, hogy ki milyen tanfolyamokat, előadásokat tart és milyen tanokat nevez el magáról.
Megtanított arra is, hogy nem minden fekete-fehér, sem pedig rózsaszín. Ebből következhet, hogy nem fogalmazok nyálasan, körbetáncolva a másikat. (Ahogy te sem, de azt nem kifogásolja senki. Nem vagyunk egyenlők? Bocs, de állandóan ez kell eszembe jusson erről.)

Igazad lett Éva, berontottam a házba, de nem az a baj, hogy ajtóstól, hanem mielőtt rendesen megnéztem volna a házszámot.

Isten legyen Veletek!

,,berontottam a házba, de nem az a baj, hogy ajtóstól, hanem
2010. december 14. kedd, 10:08 | Éva.   Előzmény

,,berontottam a házba, de nem az a baj, hogy ajtóstól, hanem mielőtt rendesen megnéztem volna a házszámot.''

Na ,a tipikus sértődéses reakció. Amikor jössz,azonnal végig kritizálsz mindent és mindenkit,és amikor neked is mondanak valamit,akkor vérig sértődsz.
Ez aztán a következetesség!...Rossz helyre jöttem,nem értették meg,hogy miért rögtön támadással kezdek,amikor még nem is bántottak,hát ezek nem érdemlik meg ,hogy itt legyek,megyek is gyorsan máshova.

Gondolod ,hogy máshol egy ilyen szitunak jobban örülnek?,és majd jól megdicsérnek,hogy na Okostojáska Te aztán hú de tudod ,hogy mi milyenek vagyunk...Bravó....és kösz,hogy ismerkedés helyett azonnal keményen letámadtál bennünket,mert te olyan frankó vagy,és ez külön megtiszteltetés nekünk.
Ezt vártad???

Szerintem nagyon hasznos dolgot kaptál,azt hogy neked sem árt egy kicsit magadba nézned,a
hogy ezt itt mindannyian csináljuk.
Tükrök vagyunk egymásnak,és ez baromi jók működik,és mindenki hasznára válik.Többek között ezért van itt több ezer ember.
Ha még adnál magadnak egy kis időt lehet ,hogy rájönnél erre.

Előítéletről beszélsz folyamatosan,.de nem veszed észre ,hogy Te is beleestél ebbe a csapdába?
Most csalódtál a fogadtatásodat illetően,és erre mit vonsz le tanulságként?
Elítéled az oldalt,és tovább akarsz állni? Akkor ez most mi?

Azt kívánod ,Isten legyen velünk? Hát velünk van,ne aggódj.Néha van egy kis veszekedés,előfordul,de azon kívül nagyszerű és felemelő dolgok történnek az oldalon nap mint nap.
Amikor pedig összetűzés van,abból is csak tanulni lehet,és a vége mindig az,hogy az érintettek megköszönik egymásnak,mert amikor lehiggadtak,rájönnek hogy kaptak valami fontosat.
Most éppen Te is kaptál,ha hajlandó lennél észrevenni. /és mi is tőled persze:)/
/és itt nem csak rólam van szó,mert legalább 5 másik hozzászólás is tanítana,ha a felháborodásod nem vakított volna el./

Szóval én a helyedben maradnék,de Te tudod:)

Köszi, Éva!
2010. december 12. vasárnap, 21:23 | Karmatörlő (útkereső)   Előzmény

Igen, fontosak a fogalmak tisztázása, és fontos volna, ha a közbeszéd toposzai valódi spirituális értelmezést kaphanának.
:)

Köszi, Nocsak, Nocsak! Örülök, hogy hasznát vetted. :)
2010. december 12. vasárnap, 21:20 | Karmatörlő (útkereső)   Előzmény

Köszi, Nocsak, Nocsak!
Örülök, hogy hasznát vetted.
:)

Kérlek, ezt hirdesd, ahol csak tudod! "Tévedés, hogy
2010. december 10. péntek, 13:48 | okostojáska (útkereső)   Előzmény

Kérlek, ezt hirdesd, ahol csak tudod!

"Tévedés, hogy Magyarországra nagyobb szellemek születnek le, mint máshová, ez akkor jelentkezik, ha a spirituális egó vagy/és az önértékelési problémák dolgoznak. Csak annak kell faszányosabbnak lenni mindenkinél, akinek az önértékelésével alapvető bajok vannak. Nagyon örültem, amikor a Dalai Láma kiröhögte a magyarsággal kapcsolatos kérdésfeltevést, ahogy Nomád Farkas az előadásán is a nagyon magyarkodók kérdésére azt mondta, hogy mi emberek mind egyenlőek vagyunk, ez számít. Mindketten kivételesen magas szellemiséget képviselnek, nem ártana ebben a kérdésben megfontolni az álláspontjukat."

Sokat fejlődhetne a szemlélet, a magatartás, az önkontroll, a nagyra nőtt egó még nagyobbra növelése.

Ez lehet a megoldás.

Magyarországon a spiritualitás felé kacsingatók nagy százaléka alapvetően ilyen és ezért nem tudnak olyan tetteket végrehajtani, amikre vágynak (és amiket úgy állítanak be, hogy már végrehajtották).

Köszönöm.

karma tsering képe
Tisztelt Bíróság!
2010. december 10. péntek, 20:36 | karma tsering

Mélyen Tisztelt Bíróság! Én ártatlan vagyok! Ezzel a bloggal csak egy témát szerettem volna felvetni, nem pedig, mint Karmatörlő mondja, Magyarkodni akartam. Mivel már az elején kijelentettem, azt is, hogy ez nem csak az én véleményem! Az, hogy Spiritiszta maszlag lenne amit írok? -Nem akartam senkit megbántani, csak a saját tapasztalataimat, megosztani. Nekem pedig ez a tapasztalatom, nyilván mindenkinek más! Hinni pedig nem kötelező nekem, abban, sem, hogy milyen élményeim voltak. Azért, mert te nem hiszel a Rinkarnációban, és a Spiritizmusban, attól még más hihet benne, szerintem!- és én ebből a szempontból írtam le mindezt! Mielőtt pedig véleményt írtok, legalább egy Médiumi, írást el kéne olvasni, nem pedig itéletet mondani, azonnal! Mivel nem biztos, hogy mindenki ugyanezen az állásponton van! Másfelől pedig a hozzászólásokról csak annyit: én úgy látom, inkább érdekel, sokakat az, hogy a Dalai Láma SZTK-keretes szemüveget hord, amiben esetleg csak ablaküveg van, vagy, hogy milyen alsógatya van rajta. Mintsem az, hogy mi is itt a Földön, küldetése! Mindegy hagyjuk a szókaratét, nem kell velem eggyetérteni! http://www.youtube.com/watch?v=0WyrW1ThLO0&feature=related

Karma Tsering, bár én sem ennyire szellemtanosan közelítem meg,
2010. december 10. péntek, 20:41 | KatiPotter   Előzmény

Karma Tsering, bár én sem ennyire szellemtanosan közelítem meg, de nagyon érdekes, amiket írsz, magát a témát fontosnak tartom, és értem a szándékod. Karmatörlő (ne haragudj Karmatörlő) a nemzeti érzéseket félreérti, és összetéveszti a szélsőségességgel meg a rasszizmussal. Egyszer már volt ilyen beszélgetésünk itt az oldalon.

Na ez nagyon jó! Vastaps ezért a Tisztelt Bíróságért.Jó fej
2010. december 10. péntek, 20:49 | Éva.   Előzmény

Na ez nagyon jó! Vastaps ezért a Tisztelt Bíróságért.Jó fej vagy /amúgy/ kedves Karma Tsering.:)
Rég nevettem ilyen jót,köszi!
Nem lehetne ,hogy mindig ilyeneket írj?:)

karma tsering képe
Csak egy vélemény!
2010. december 11. szombat, 16:07 | karma tsering

Szerintem magyarázkodni felesleges, de azért néhányat mégis megemlítenék! -mindenki azt lát bele a dolgokba, amilyen az élettapasztalata, vagy a személyisége. A falvédöről pedig én sem most másztam le, mivel elég régóta foglalkozom ezzel, tisztában vagyok a védőszellemek, és egyebek fogalmával. Nem szűkítettem le semmit, csak a Magyarságra- mivel ha tudsz olvasni- akkor a -Magyarság és a Spiritizmus! a blog címe- nem pedig más Országoké. Valamint nem is széndékozom, magamat mások fölé helyezni, ahogy karmatörlő állítja. Viszont ha valaki elolvasta, az előző részeket, eleve avval kezdtem, hogy a "Magyarság régen olyan volt mint, a népek olvasztótégelye". Viszont ma már a Cigányság részéről, ez az egyensúly felborult- és ezzel nem bántani akarom őket, csak mint tényt említettem! -Az előző életektől pedig nem "fosok" ahogy te említetted, az viszont számomra!-mondom számomra!-tény, hogy létezik, mivel van benne tapasztalatom.(amit senkinek sem kell elhinni,persze!- meg kell tapasztalni!) -Az pedig, hogy a Magyarságba magasabb, szellemek, is születnek, sem én találtam ki, te is kicsit utánnanézhetnél. Nyilván van, több ilyen pont is a világon nemcsak a Magyaroké, de mindenre, én sem akartam kitérni- mivel, konkrétan a Magyarságról beszéltem! A politika pedig, igenis jó-nagy részben felelős a kialakult helyzetért, belértve a Cigány problémát is, mivel évtizedekig hagyták idáig fajulni a dolgokat!- de ez szintén, csak az én véleményem! Végül a Prostikról csak annyit, igaz, hogy ősi mesterség, de régebben, mégsem volt ennyi mint most, bár a munkanélküliség, is egyre szaporítja, vagy kényszerítí, bele a nőket! Végezetűl a hozzászólásokról csak annyit, hogy, nem azért van kevés hozzászólás, mivel senkit nem érdekel ez-vagy az a téma! -te ebben is tévedsz! Hanem itt inkább az számít, hogy egyrészt én sem szólok, bele nagyon más blogokba- ezért nem is ismernek! Másrészről én, nem szerkesztem magát az oldalt, ezért nem villog az első helyen mint azoké, akik- mint szerkesztők, vannak jelen. Mindebből is láthatod, hogy nem akarok kítűnni a többiek közűl! Az én véleményem pedig csak egy a millioból. Ettől független minden vélemény fontos, még a tied is, hiszen, sok igazságot is írtál- szerintem. -és sok kis részletből áll össze az egész. Úgyhogy ne haragudj, ha megbántottalak, de ezt csak tisztázni szerettem volna! Köszönöm Eva Christinának, és Kati Potternek is a hozzászolását. Szerintem nagyon fontos dolog a humor, is, ami oldja a feszültséget. -Én nagyon szeretem, minden formáját, legfőképp az abszurd műfajt!- az itteni kisebb szópárbaj után- pedig hagy ajánljak két idevágó linket. Laár Andrástól- Az egyik- A Szellemi Pankrácioról- http://www.youtube.com/watch?v=OeIq4vkjUYc
A másik pedig a politikusokról szól- http://www.youtube.com/watch?v=ecDCsYleiPA

Feliratkozás Hírlevélre