3.- Rész - Magyarság és a- Spiritizmus. | Önmegvalósítás.hu

3.- Rész - Magyarság és a- Spiritizmus.

2010. december 07. kedd, 14:02 | karma tsering

A Magyar korona.jpg

Mit mond a szellemtan a rasszismusról? Érzékeny pont, a Magyarság és, a Cigányság, kérdése? Miért is haldokik, ma a Magyarság? Higgyétek el legkevésbé sem politizálni akartam! Viszont ezek olyannyira égető, és egyben érzékeny, kérdések, hogy nem lehet, melletük szó nélkül elmenni! igen becsukhatjuk a szemünket, homokba dughatjuk a fejünket! -vagy legegyszerűbb szőnyeg alá söpörni mindezen kérdéseket, a probléma, akkor is csak, megoldatlan probléma marad! A raszszizmus nem csak, itthoni, hanem a, Világnak, is az álltalános problémája, egyben! Röviden kifejtem miért, is nem érdemes, vagy szabad raszszistának lenni! Higgyétek el nem éri meg! A Második Világháborúban, a nácik módszeresen irtották a Zsidókat, Cigányokat, Melegeket, és akit tudtak, bármilyen indokkal likvidáltak! Förtelmes tetteket, és kínzásokat hajtottak végre!- saját embertásaikon! Mindegy, nem akarok ebbe belemenni. Az akkori rendszer, képes volt velük elhitetni, és meggyőzni, magát a Német népet, hogy helyes az, amit csinálnak, helyes, és jó célból teszik, mindezt! Mindezzel óriási negatív karmát halmoztak fel, több jövőbeli- életen keresztűl! Térjünk vissza a Magyarsághoz, -nekem és mindannyiunknak szerintem, nagyon sok, kedves, jóindulatú, és tanult, cigány ismerőse van. A negatív elemek pedig, mind a Magyarok körében is, mind a Cigányság körében, megvannak! Higgyétek el, hogy azok a, Németek- nácik akik annak idején, módszeresen púsztították, a Cigányságot is, itt vannak közöttünk, mint Cigányok, Magyarok, Lengyelek, stb.- mivel büntetésképpen, a másik oldalra kellett születniük, hogy átéljék mindazt szenvedést és kínt, vagy kitaszítottságot, amit embertásaiknak okoztak, régebben! Mivel, én személy szerint, regressziós hipnózissal is foglalkoztam, és sikerült pár embert, köztük, igen, közülük is, egy-kettőt, visszavini elöző- életeikbe, kiderült, hogy ők,közvetlen elöző, életükben, Németek voltak- nácik, és gyűlölték a Cigányokat és egyéb nemzetiségieket, pl. a Zsidókat is! Jelenleg pedig, azért kapott- vagy kaptak, ilyen testet, és nehéz sorsot, hogy megértsék, milyen is, kitaszítottnak, és kiszolgáltatottnak lenni. Ezért, van, közöttük, oly sok durva, brutális és, ennyire faragatlan, lélek, amiről, őket már viselkedésükről is fel lehet ismerni! Hiszen elöző életeik, tettei, viselkedésmintái, még mindíg bennük élnek! Szerintem, mindannyian tudjátok miről is van szó! Viszont, pont ezért, van meg ennek a veszélye, mivel rasszista felfogással következő életünkben, mi is, nagyon könnyen kerülhetünk a másik oldalra! Pontosan, ezért nem lehet általánosítani, mivel Közéjük is, (és ez, minden népcsoportra igaz) születnek olyan lelkek, is akik, magasabb céllal irányítani jöttek közéjük, és közénk. Tehát akiket mi elítélünk, mint népcsoportot, legyen az bármelyik is, nem tudhatjuk, hogy mi, is annak, valódi háttere, és célja! Igen, ez az, érzékeny pont, de ők is a Magyarsághoz tartoznak ide születtek! Abban sajnos, hogy közülük, van egy, ma már nem is, kis réteg, amelyik bűnőzésből él, szintén csak a politika nem-törödömségének, hibájának, köszönhetjük. Hiszen, hagyták évtizedekig, az olyan törvényeket, hogy segélyezésből, tartsák fent, magukat és gyermekeiket. -Egy Magyar ember, vagy család erre a segély rendszerre nem,képes 7-8 gyereket eltartani, mint a másik oldalon megfigyelhető. Nagyon korán szűlnek, míg a Magyarok- egyre később, -akármilyen nehéz is, a politikai helyzet. Mindezért a politika a felelős, legfőképp, aki és akik hagyták, hogy ez megtörténjen. -egy átlag Magyar ember, még 2 gyereket is nehezen tart el, már ha eggyáltalán van munkahelye, és otthona! A politikusok, amikor a millárdokat zsebre tették, nem gondoltak abba bele, hogy egyszer az ő felnőtt gyerekeiknek, is ebben az Országban kell, majd élnie! Hiszen gondoljunk csak Nagyszüleinkre, a régi Magyarságban, hány nagycsaládos volt? 8-an-10 -en is voltak testvérek. Ugyanez, most is lehetne de mire- fel? A két kultúra között pedig egyre jobban nő a szakadék, mivel, ők egyre többen vannak, mi pedig egyre kevesebben. Mindez sajnos tény! Pár évtizeden belül a Magyarság, mint olyan, szinte, teljesen el fog tűnni, vagy csak maroknyira apad! Higgyétek el, hogy, ez, nem, csak az én véleményem! Távol álljon tőllem, bármiféle ússzítás,- ezek sajnos makacs tények! Mindezt, egy médium mondta nekem, amivel sajnos eggyet kell értenem! Viszont, pedig nemcsak nálunk, Magyaroknál problémák ezek, hanem, mint mindannyian tudjuk egész Európára, és a Világra is kiterjedő, gondok!

________________________________

Mivel részben, Hinduizmussal is foglalkozom, tudom, hogy a Cigányság Indiából jött, ahol kaszt-rendszer van. Ugyanez megvan, a Magyar Cigányságon belül is, mivel van Lovári, Roma, stb elnevezés, legfelül pedig a Vajda áll, a Hiearchiában. Sőt, egy, érdekesség- a Romák állítólag, Ráma Királytól származtatják magukat, innen a név-hasonlóság. Mivel a Hinduizmus nagyon is idevágó téma, aki nem tudja, vagy nem ismeri, a Bhagavad Gítát- annak, hadd, idézzem Ardzsuna szavait, vagy jóslatát, amit Krisnának mondott, még a Kuruksétrai csata előtt, amivel a Kali-Yuga- az utolsó Világkorszak, kezdetét vette: "A dinasztia kipusztulásával az örök családi hagyományok is kivesznek, s az életben maradt családtagok erkölcstelenül, és vallástalanul fognak élni! -Mikor a családban a vallástalanság kerűl túlsúlyba, a család nőtagjai is beszennyeződnek, ha pedig a nők, rossz útra térnek, az nem várt utódokat eredményez. -A nem várt nemzedék, szaporodása- kétségtelenül pokoli életet teremt a családnak, és a családi hagyományok, lerombolóinak egyaránt." -és, hogy kik a nem kivánt nemzedék, azok- akik mindegy, hogy milyen okból,-de, kisebb- nagyobb, bűnözésből élnek. Felsőbb szinten pedig azokra a politikusokra, igaz, akik leépítik, és kirabolják saját Országukat, -vagyis minket! Hadd, idézzek mégegyszer a Bhagavad Gítából- Amit Krisna mondott! hogy:- "bármit is tegyen, egy nagy személyiség, (értve ez alatt politikai vezetőket, hírességeket, is) az átlag emberek felnéznek rájuk, és követik, őket!" Nekünk és gyermekeinknek, szerintetek ezt, a példarendszert, kéne követnünk? Milyen ember lesz, abból aki, őket követi? Szerintem, mindannyian tudjuk a választ. A Problémákat pedig nem lehet erőszakkal megoldani, az erőszak, mindíg is csak erőszakot szült! A szeretet, és a megértés igenis fontos, de ide, tettek is, kellenek, és folyamatos párbeszéd! -Én úgy hiszem a megoldás, valamilyen szinten az lenne, ha a Cigányság diplomázott elittebb, osztályából, összeállna egy csapat, akiknek van párbeszéde a szegényebb rétegekkel, és ott, megvitatnák, a különböző nehézségű kérdéseket. Valamint, törvényeket hoznának. Viszont, minden törvény csak annyit ér, amennyire betartják, vagy betartattják, és ehhez, szintén az ő, népükből kéne egy elszánt, elhivatott csapatot szervezni. Azért, hogy, nehogy az legyen a probléma, hogy, ha esetleg, egy Magyar, intézkedik, bármilyen okból, akkor egyből ráfogják, azért,teszi, mert ő rasszista! Ennyit erről a témáról!

__________________________

Végezetül, egy másik jelenségre szeretném felhívni a figyelmet, nevezetesen a prostitúcióra, ami szintén már, elviselhetetlen, nagy méretet- méreteket ölt, ebben az Országban. Valahol persze mindenkit meg lehet érteni, mivel, ilyen átlagfizetésekből, egyszerűen nem lehet megélni, segélyekből pedig méginkább nem. Pláne, a mostani rendkívüli nehéz helyzetben, amikor is sorra bocsátják el innen-onnan is az embereket. -az emberek, pedig egyre jobban elkeserednek, mivel reménytelennek látják helyzetüket, jövőjüket! A felsőbb vezetők fizetése, pedig aránytalanul magas, egy átlagemberéhez képest! A szegény ember, pedig, vagy két- három munkahelyet bevállal, már ha talál egyáltalán, a szabadideje, meg szinte a nullával lesz egyenlő. Vagypedig segélyre kényszerűl, ami még, zsebpénznek sem elegendő! Mindebből adódnak a családi viták, veszekedések, alkoholizmus, drog, erőszak, stb.. Akik pedig nem hajlandóak ezt, az utat választani, elmennek prostinak, mivel, a két lehetőség közöt kell választaniuk. Természetesen, most a nőkről-lányokról beszélek. A szegényebb réteg, gyermekei, pedig, akik mondjuk szeretnének továbbtanulni, viszont pénzük nincs rá, ezt, az egyszerűbbnek tűnő utat választják. Viszont, aki komolyabban belekerül ebbe, az ördögi körbe, annak szinte már alig van visszaút! Ezért a mai Magyarság fiatal lányai, tisztelet a kivételeknek, de prostinak mennek, gyereket pedig alig nemzenek, mivel ezek után ebből nehéz kiszállni. Sok, fiatal lány pedig, a nagy fizetés, és csillogás reményében, elmegy külföldi táncoslánynak, vagy prostinak. -ez pedig mind egyre jobban szaporodó jelenség- ráadásul, legtöbszőr- társkeresés, címszó alatt! Újságokban, Interneten, egyaránt! A diplomázott okosabb emberek, pedig sorra hagyják el az Országot, de igaz ez, a szegényebb rétegekre is, hogy töbszörös bérért, próbáljanak szerencsét külföldön. Végűl, is ki marad ebben az Országban? -Hát ennyi lett volna, ez a nem túl rövid levezetés- a Magyarság problémáiról! A tisztességes politikusoktól, pedig elnézést kérek, hiszen vannak ilyenek is. Az elmúlt évek, alatt, sajnos sikerült eléggé leépíteni ezt a kis Országot! Azt, se felejtsük el, hogy rombolni mindíg egyszerűbb mint építeni, ezért türelmesnek kell lenni a jelenlegi kormányhoz is, mert, egy több éves- romboló munkát nem lehet, hónapok alatt rendbetenni! Szerintem, ezért csak az összefogásban, párbeszédben, és, az egymás elfogadásában, van a remény, egy jobb Világ, Magyarország- felépítéséhez!

___________________________________

Visszatérve pedig az eredeti témához a Spiritizmushoz: A médium szerint -Ezen problémák miatt, van a Magyar koronán a Kereszt elferdülve, mivel rossz, úton halad a Magyarság. -és, mint mondta, ha mindezen problémákat sikerűl legyőznünk, és úrrá lennünk felettük- csodálatos módon a Kereszt a Koronán, magától helyre fog állni- én azt mondom így- legyen!!! Mégegyszer pedig, elnézést kérek, mindazoktól- akik nem értenek velem eggyet, vagy esetleg megsértettem valamilyen módon a nézeteit-nézeteiket-elnézést! -és köszönöm a türelmét azoknak, akik végigolvasták ezt a kissebb monológot!Végezetűl, hagy, ajánljak mindenkinek, pár- linket! Viszont, nem mindennel, mindenkivel értek egyett, közülük! Nekem ez a kedvenc stílusom! de szerintem sok benne az igazság- és érdemes végighalgatni!: http://www.youtube.com/watch?v=hna6sjG50-s Valamint- Sub Bass Szabi válasza erre: http://www.youtube.com/watch?v=R76ld-nhWm4 -vagy http://www.youtube.com/watch?v=Q4o9hTI2r18&feature=related
A Szellemtanról pedig: http://www.youtube.com/watch?v=UGvpEGOmxBo&feature=related

______________________________________

Legvégül- akit érdekel, a Szellemtan-vagyis a Spiritizmus, valamilyen szinten. Annak ajánlanám, a különböző Országokból, köztük a Magyarság, Szellem-nyilatkozatait, is amiket, nem egyszerű beszerezni, és jelenleg, egyedülálló Budapesten! akit érdekel esetleg, itt megnézheti: -Szellemi Búvárok Pesti Egyleténél-Bp-1053 ferenciek Tere-4.-Félemelet.
Amivel lehetőleg, pedig érdemes, kezdeni, a kutatást- az a Szellemek Könyve I-II. Köszönöm!

Értem, karma tsering.
2010. december 12. vasárnap, 21:09 | Karmatörlő (útkereső)   Előzmény

Semmit nem fogtál, abból amit írtam.
Hát, akkor ez ennyi volt.
:(

karma tsering képe
Kedves Karmatörlő!
2010. december 12. vasárnap, 21:25 | karma tsering   Előzmény

Kedves Karmatörlő! Én értem, hogy te mit akartál mondani, tényleg ne haragudj ha megbántottalak, de nekem is válaszolni kellett valamit- az én álláspontom szerint. viszont, én ugyanúgy kiváncsi lettem volna a te véleményedre is mint a többiekére, hogy min és hogyan lehetne, változtatni. szerintem amit mindketten leírtunk azok csak tények, csak eltérőek! Mégis min lehetne változtatni hogy jobb legyen?- szerinted?

:(
2010. december 12. vasárnap, 21:48 | Karmatörlő (útkereső)   Előzmény

A Dalai Láma is megmondta a budapesti előadásán, hülye kérdésre hülye válasz.

:)

karma tsering képe
Már bocsi?
2010. december 12. vasárnap, 21:59 | karma tsering   Előzmény

Már bocsi? -de nem értem! Szerinted én vagyok a hülye mert, a Magyarságról írtam?- vagy kérdéseket tettem fel? Nem értem, miért kell ezt ilyen véresen komolyan venni, az enyém csak egy vélemény! -még ha szerinted nincs is igazam, mert nem értesz velem egyett. Véleményem még akkor is lehet, ha te azt hülyének tartod, vagy nem?

Miért engem kérdezel?
2010. december 12. vasárnap, 22:24 | Karmatörlő (útkereső)   Előzmény

A véleményem megírtam a kérdésfelvetéseidről és a megközelítési módodról.
A cigánypéldán és a magyarságon be is mutattam, hogy spirituális szemszögből hogyan érdemes megközelíteni a kérdéseid, de fel sem fogtad mit mondok. Hát ez van. Nem tudok neked segíteni, felfogtam, megértettem, feleslegesen nem érdemes sem magadat, sem engem túráztatni.
Ennyi.
:)

karma tsering képe
Karmatörlő
2010. december 13. hétfő, 0:05 | karma tsering   Előzmény

Az oké, hogy megírtad! -A saját véleményed, de nem kell egyből így nekiesni az embernek, mint te tetted, lehetne finomabban is, fogalmazni, ha már úgymond útkerresőnek vagy minek nevezed magad! Úgy látszik, hogy te mindent jobban tudsz mint mások! Te, egyből nekem-estél, hogy az én nézeteim helytelenek, a tieid pedig helyesek. -te mindezt miből tudod? Tényleg feleslesleges köröket futni, te a Dalai Lámával példálozól, tudod te egyáltalán ki is Ő? Egyet viszont ne felejts el, mindíg vannak nálad magasabb szellemek, még ha te hülyének nézel másokat akkor is!

:)
2010. december 13. hétfő, 0:30 | Karmatörlő (útkereső)   Előzmény

Igen, jól ismerem a Dalai Lámát. Még előző életeimből.
:)

karma tsering képe
O.K -Kedves Karmatörlő!
2010. december 13. hétfő, 0:53 | karma tsering   Előzmény

Erre viszont tényleg kiváncsi lennék, mivel én is emlékszek egy-két elöző életemre, bár nem tudom, hogy a Dalai Láma életei mennyire publikusak ezen az oldalon!? -mindenesetre jobban érdekel, mint hogy milyen szemüveget visel! Bár nem indult túl jól bemutatkozásunk, egymásnak, de így alakult, valamiért!

Kedves karma tsering! Ha majd megérted a szellemi törvényeket
2010. december 13. hétfő, 8:50 | Karmatörlő (útkereső)   Előzmény

Kedves karma tsering!

Ha majd megérted a szellemi törvényeket mondjuk annyira, hogy felfogod, mindannyian maga a Szellem vagyunk, olyan nem létezik, hogy nagyobb szellem, ezért olyan sem létezik, hogy Magyarországra nagyobb szellemek születnek, akárki mondja, ha eme alavető szellemi törvény fényében átvizsgálod, amiket leírtál a sorozatodban, akkor elkezdhetünk beszélgetni az alapokról. Az alapokról. Elég részletesen leírtam, amin elindulhatsz. Addig nem értjük egymást. Attól nem kerülünk ugyanabba a brancsba és nem értünk egyet, hogy tudom, hogy léteztek előző életek, és ettől még nem fogjuk megérteni egymást.

Csenrézi az együttérzés képviselője a Föld energiarendszerében, itt van ő maga, kérdezd őt, ő az autentikus forrás. Minden kérdésedre választ kapsz, ám tarsd szem előtt, hogy azt vallja, hogy hülye kérdésre, hülye válasz.

Ez egyébként egy szólásmondás, nem ártana, ha annak is kezelnéd, de nem tudod. Megmondom azt is, hogy miért. Jelenleg azt mondom, hogy hülyeségeket beszélsz, és úgy érted, hogy hülyének tartalak. Nos, ez a Te önértékelési problémád, amit rám vetítesz. Rólad egyetlen dehonesztáló megjegyzést sem tettem. Egyetlen egyet sem, de amivel a mondandódat kritizáltam magadra vetted, személyes sértésnek vetted. Neked ez a topik most erről szól, ezért nem tudsz leakadni rólam és legyinteni rám, hogy csak egy téveszmés vagy akárki vagyok, mélyen sértve érzed magad. Hagyd békén az előző életeket és mindenki mást is, és sajátítsd el a megkülönböztetés képességét. Azzal nagy szívességet tennél magadnak.

:)

Ademon képe
Barátaim, én az "előző életemként" egy nagy sötétkék
2010. december 13. hétfő, 1:01 | Ademon

Barátaim, én az "előző életemként" egy nagy sötétkék feneketlen végtelent látok. Ez mit jelent? :)

Azt, hogy normális vagy. :)
2010. december 13. hétfő, 8:04 | Karmatörlő (útkereső)   Előzmény

Azt, hogy normális vagy.
:)

karma tsering képe
A Kék szín
2010. december 13. hétfő, 16:32 | karma tsering   Előzmény

Nemcsak, azt jelenti, hogy normális vagy! Hanem , az eggyik legmagasabb szín a Szellemi Hiearchiában. Ugyanis a kék szín a tanító Szellemket jelenti! Ezután jön a Lila, vagy Püspöklila, ami, pedig már az Isten színe! Vagy Istenemberré vállásé!

Ademon képe
És ha a mélységnek csak a szélei kékesek befelé meg egyre
2010. december 14. kedd, 22:40 | Ademon   Előzmény

És ha a mélységnek csak a szélei kékesek befelé meg egyre sötétebb (végül fekete)? Mik lehetnek a szellemek céljai velem? :)

karma tsering képe
Kedves Ademon!
2010. december 14. kedd, 23:29 | karma tsering   Előzmény

Ha kiváncsi vagy ennek a mélyebb okaira, csak ajánlani tudom, http://onmegvalositas.hu/topik/reinkarnacio_es_lelekvandorlas című, blogomat, valamint , amiben ajánlom Dr.Michael Newton-Lelkünk útjai című háromkötetes könyvét. Ami a halálról, köztes létről és az újjászületésről szól!

Ademon képe
Mondjuk én mindig úgy értelmeztem ezt a mélységet mint minden
2010. december 15. szerda, 0:05 | Ademon   Előzmény

Mondjuk én mindig úgy értelmeztem ezt a mélységet mint minden létező és létezhető dolog összegének a végeredményét. Saját magamat is ezzel azonosítom lélektani értelemben. Ennél nem hiszem, hogy magasabb dolog létezhet. Ugyan mi lenne több a végtelennél? :) (még több végtelen tudom...:D)

,,Ennél nem hiszem, hogy magasabb dolog létezhet. '' a
2010. december 15. szerda, 0:26 | Éva.   Előzmény

,,Ennél nem hiszem, hogy magasabb dolog létezhet. ''

a mélységnél?:D

Ademon képe
Mélység magasság, ebben már tökmindegy...:) Egyébként jobb ha
2010. december 15. szerda, 0:33 | Ademon   Előzmény

Mélység, magasság, ebben már tökmindegy... alulról nézve rohadt magas :) Egyébként jobb ha erre a mélységre inkább azt mondom, hogy a "Világom". Az jobban megfelel a valóságnak.

Na ,hát szépen összejött a világfa:) a "Világom". ,,alulról
2010. december 15. szerda, 0:52 | Éva.   Előzmény

Na ,hát szépen összejött a világfa:)

a "Világom".

,,alulról nézve rohadt magas''

karma tsering képe
Kedves Éva Christina!
2010. december 13. hétfő, 16:22 | karma tsering

Bocsáss meg kedves Éva Christina! Amit mondtam eggyáltalán nem is rád értettem! - Mindösssze csak próbáltam, okoska, karmatötlő, nagyon-nagyon, meg egyebek, "Hülye" kérdéseire válaszolni, egyszerre! -bocsi ha félreértetted! abszolút nem rád, értelmeztem! Viszont muszáj, volt válaszolnom arra, ha konkrétan sértegettnek! Szerintem ha valaki itt az oldalon tényleg tanító jelleggel van itt, mondja el a véleményét, anélkül, hogy másokat provokál, vagy megbánt! -Ha tényleg tanító, ne higgye magát, a- Mindenhatóval egyennlőnek, mert, Ő,esetleg pár tanfolyamot elvégzett, és mindentudónak hiszi magát! Lehet, hogy jelenleg nem vagyok akkora sztár mint, mint a mindentudó Karmatörlő, meg egyebek, de szerintem meg kéne a másikat, is hallgatni, előítéletek nélkül!- Szerintem! - Ha mondjuk karmatörlő, valóban olyan okosnak hiszi magát, leereszkedhetne a poór néphez is és szólhatna hozzá! -Nem pedig egy ismeretlen ember blogját lefikázni, akit eggyáltalán nem is ismer!- főleg pedig nem lehülyézni, mint ahogy Ő teszi, másokkal!

Kedves Karma Tsering,szeretnélek megnyugtatni,hogy engem /személ
2010. december 13. hétfő, 22:25 | Éva.   Előzmény

Kedves Karma Tsering,szeretnélek megnyugtatni,hogy engem /személy szerint/sehol,és semmikor nem bántottál meg.Ezért felesleges bocsánatot kérned. Nem tudom ,hogy miért gondoltad ezt,hogy megbántódtam volna?

Ha meghallgatod a véleményemet amondó vagyok,hogy téged sem bántott senki.
Azért mert többen nem értünk egyet dolgokkal ,amit írsz,és elmondjuk miért,az nem bántás,nem kioktatás.

Karmatörlőnek egyetlen szava volt,ami nem túl szerencsés,hogy ,,hülyeségeket '' beszélsz,de nem téged hülyézett,ez óriási különbség,és ezért nem kéne haragudnod. Amit mondtál azt tartotta hülyeségnek,és elég alaposan meg is indokolta.Persze lehetett volna finomabb jelzőt is használni, mert Te érzékeny ember vagy,de hidd el hogy itt legtöbbünk nem bántódott volna meg ezen.

Ha nem kevered bele a spiritualitást a blogodba,valószínűleg nem ütköztél volna különösebb ellenállásba,
mert lehet beszélni ezekről a témákról egyébként. Volt is erről korábban nem is egy ennél sokkal keményebb blog is.
Viszont azt próbáld megérteni ,és ebben nagyon igaza van Karmatörlőnek,hogy ha behozod a spiritualitást,akkor ezeknek a dolgoknak, itt nincs helyük,vagy ha ezekről akarsz beszélni,akkor viszont a spiritualitást felejtsd el.

Karmatörlőnek valóban van egy stílusa -nem hízeleg az biztos:)-,de mégis ha le tudnád küzdeni az érzékenységedet ,és még egyszer /érzelmek nélkül/,végig olvasnád amit írt,akkor esetleg meglátnád benne az igazságot is,és nem csak azt ,hogy nyersen fogalmaz /amit Te bántásnak veszel/

Senkinek sem veled van baja,hidd el. Legkevésbé sem akar itt senki bántani. Itt egyedül az volt a probléma,hogy a spiritualitást agyoncsapta nem egy témafelvetésed.
A kritikát leginkább ezért kaptad,és nem arról van itt szó,hogy nem hiszünk neked,meg hogy bárki is bántana.
Sajnos ilyen témafelvetésekbe nem szerencsés belekeverni a spiritualitást.
Szerintem ez az alapvető probléma,és nem az amit Te magadra vettél .

karma tsering képe
A Hülyeségről
2010. december 13. hétfő, 20:27 | karma tsering

Igen kedves Okoska, én senkire nem eröltetek rá semmit! Ha hülyeség akkor meg minek olvassa el? Nem? -de! kicsit úgy ézem magam, mint a Mónika, vagy a Joshhi Bharat Showjában, lennénk, mindjárt jön Sanyi, és szétválaszt minket! Bár én inkáb Besenyő N.N.I.-Istvánnal értek eggyet, mindenben: azaz Besenyő -nagyon-nagyon igazam van Isvánnal- http://www.youtube.com/watch?v=uqh_kWyj_iM

karma tsering képe
Karma Tsering
2010. december 13. hétfő, 23:51 | karma tsering

Kedves Éva Christina! Én értem, hogy te mire akarsz kilyukadni. -és itt nem is a sértődésről van szó ahogy te mondod, vagy karmatörlő. Hanem arról, hogy nekem is van egy álláspontom! -még ha nem is tetszik eggyeseknek! Lehet, hogy megint én vagyok a hülye, de nekem mindebből csak az jön le, ti, mint a Spiritizmust, elitélítek mint vallást, vagy, ha nem akkor, én keverek össze mindent-mindennel, szerintetek! Hidd el,hogy én végigjártam, régebben az összes mágust látnokot, léleklátót, kártyajóst, a Lui Padrétól a Joshi Bharatig, szinte mindenkit! -és sokat beszélgettem velük. Valamint, több médiumot is. Mindezt nem Nagyottmondásból, mondom. Amit pedig én itt leírtam, azt nem az újjamból szoptam, bár elhinni nem kötelező! -viszont ezt, már az írásaimban is töbször hangoztattam! Ez-pedig, eggyáltalán nem sértődékenység kérdése, volt már, nem egyszer ilyennel dolgom. Karmatörlöről pedig csak annyit, hogy ha igazi mester lenne, akkor tudhatná, hogy vannak érzékenyebb emberek akiket, egy-böli lerohanásával egyszerűen elriaszt az oldalról. Miért, nem lehet mondjuk kicsit finomabban fogalmazni, miért kell, egyből nekiesni a másiknak, amikor azt sem tudja ki is az valójában?
Ezzel, megint csak nem bántani akartam, de ahogy ő kioktatott engem, én is hagy, adjak egy jó-tanácsot neki!-"kicsit legalább finomabban"!- kedves Karmatörlő! Nem kétlem tudásod, de véleményem szerint, a tudás átadásához némi alázat is kell, még ha te nem is így gondolod?! Hiszen, ha tényleg így gondolod, tudnod kell, hogy nem vagyunk mindentudók, legfőképp fizikai testbe zárva nem!

Szia karma tsering!
2010. december 14. kedd, 20:43 | Karmatörlő (útkereső)   Előzmény

Tényleg nem tudsz leakadni rólam. Nagyon díszesre faragtad a szobromat, ennyi csicsát nem hordok magamon.
Például magaménak vallom a buddhisták álláspontját, hogy senkit semmire nem lehet megtanítani, mindenki maga tanul. Ezt a végletekig igaznak tartom, sem téged, sem mást nem akarok megtanítani semmire, ha abból tanul valaki, amit leírtam, annak örülök, de akinek nem inge ne vegye gatyára.

Miért kéne finomabbnak lennem, nem vagyok ELÉG finom? Nem vagyok ELÉG jó neked? Miért, meg kéne felelnem az elvárásaidnak? Mégis milyennek kéne kellene, hogy ELÉG jó legyen neked? Az ELÉG jóság az elfogadás, egészen pontosan az önelfogadás hiányának, és az önértékelés deficitjének a szimptómája.
Már megint itt vagyunk.

Nyugodtan használhatsz tükörnek, én is annak használlak. Nem zavar.
Az elég jóság leckéjét tanulom éppen, sokadszor.

A részemről befejeztem a leckét, vagy hasznát veszed vagy nem. Rajtad múlik, hogy mit és mennyit tanulsz. Az sem érdekel, hogy osztod-e a véleményem vagy sem, én megértettem a helyzetben lévő leckét és megoldom.

Sok sikert! És köszi a tükröt!
:)

karma tsering képe
Kedves Karmatörlő!
2010. december 14. kedd, 21:08 | karma tsering   Előzmény

Én meg már csak ilyen vagyok, kicsit talán érzékeny, és hirtelen haragú, utánna azért, rendszerint magamba szállok! -de az is lehet, hogy csak pszihopata vagyok!? Sajnos, ezt hozta ki belőllem, jelenlegi életem. Valószínű, hogy én is kicsit túlreagáltam a dolgokat, ebben igazad van. Viszont ebben talán az is benne van, hogy pont, most szűnik meg a melóhelyem. Tudom, persze hogy ezt nem másokon kellene levezetnem, mindenesetre lehet, hogy ez is benne van a dolgokban. Ilyenkor érzékenyebb az ember, kérlek ne haragudj! -Hát ezt, elszabtam, mindenesetre bocsi!

Szia Karma tstering!
2010. december 19. vasárnap, 19:06 | Karmatörlő (útkereső)   Előzmény

Nincs miért bocsánatot kérned, nincs miért megbocsátanom, én nem sértődtem meg. Nagyjából az elejétől világos, hogy miért húzod fel magad, és az ilyesmin rutinból nem leszel túl, azt is tudtam. Az elég jóság leckéjét körkörösen visszakapjuk, hol a pénz leckéjeként, hol a hülyének néznek helyzetértelmezéseken keresztül, hol a főnök meg nem becsülésén keresztül, hol a munkahelyről kirúgáson keresztül, hol elhagyott az öröknek hitt szerelmem szituációban, hol a szülői elutasításon, stb. Kompakt csomag, ha fogyatékos gyerek érkezik a családba, akkor igazán meg kell tanulni a megbecsülés, önbecsülés, elfogadás, önelfogadás leckéjét. Sok formában megkapjuk, hogy mindig ismerjük fel és tanuljunk meg bánni ezzel az energiaminőséggel. Változatos és kemény leckék.

Szerintem ezen érdemes dolgoznod, az önbecsülés és önelfogadás leckéjén.

A magam részéről sikerült lerendezni az önelfogadás hiányának aktuális leckéjét.

:)

Feliratkozás Hírlevélre